Bip, WizjaNet
www.bip.gov.pl
 :: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło:  

Archiwum artykułów Przeniesiony do archiwum


Komunikat Dyrektora MZO o projektach uchwał do konsultacji 01.03.2012 r. 2012-03-06


Komunikat Dyrektora MZO o projektach uchwał do konsultacji 01.03.2012 2012-03-06


Komunikat Dyrektora MZO o projektach uchwał do konsultacji. 2012-03-06


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO STUDENTÓW NA WYŻSZE UCZELNIE NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ (2.07.2010 R.) 2012-02-17


SIWZ 2012-02-17


SIWZ PO MODYFIKACJI 2012-02-17


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW w SP 29, SP 31, SP 32 w BIELSK-BIAŁEJ (W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO ''RADOSNA SZKOŁA'' ) 2012-02-17


ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO ( 13.08.2010 R.) 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2012-02-17


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE NADRUKU (...) 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE NADRUKU NA PLAKATACH (...) 2012-02-17


SIWZ 2012-02-17


ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH (...) 9.11.2010r. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA OCHRONĘ FIZ.MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W BIELSKU-BIAŁEJ ( 22.11.2010 R.) 2012-02-17


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - CZ. 2. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE PLAKATÓW, ULOTEK, NAKLEJEK, NADRUKÓW NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH (...) 13.12.2010r. 2012-02-17


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - CZ. 2. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYBÓR SZKOLNEGO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU ''FABRYKA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI''. 13.12.2010r. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE PLAKATÓW, ULOTEK, NAKLEJEK, NADRUKÓW NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH (...) 22.12.2010r. 2012-02-17


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE PRZEZ NAUCZYCIELI USŁUG ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW I UCZENNIC NA DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORAZ (...) 07.01.2011 r 2012-02-17


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZ.3. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (...) 12.01.2011r. 2012-02-17


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 4.02.2011R. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2012-02-17


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 11.02.2011R. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORG.I REALIZACJĘ SPECJALIST.KURSÓW(...)16.02.2011r. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 01.03.2011R. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ, KÓŁ I KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (...)18.04.2011r. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ JEDNODNIOWYCH WYCIECZEK SZKOLNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU... 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW....(30.05.2011R.) 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT..........(10.06.2011R.) 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)21.06.2011r. 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT..........(12.07.2011R.) 2012-02-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 2012-02-16


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW 2012-02-16


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-16


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO STUDENTÓW NA UCZELNIE WYŻSZE NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 2012-02-16


ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 2012-02-13


ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 2012-02-13


SIWZ 2012-02-02


SIWZ 2012-02-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU - BIAŁEJ... 2012-02-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 8 W BIELSKU-BIAŁEJ 2012-01-31


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 2 W BIELSKU-BIAŁEJ 2012-01-31


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU (4.07.2011R.) 2012-01-05


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2012-01-05


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2012-01-05


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-SEKRETARZA SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOSZT.W BIELSKU-BIAŁEJ (10.08.2011R.) 2012-01-05


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2012-01-05


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE (18.08.2011 R.) 2012-01-05


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 2011-12-23


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M.KOPERNIKA 2011-12-21


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2011-12-14


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 2 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-12-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 41 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-12-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-12-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 4 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-12-09


PRZEDSZKOLE nr 44 2011-11-30


Regulamin organizacyjny 2011-11-10


Regulamin organizacyjny 2011-11-10


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-10-26


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-10-26


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH 2011-10-26


tescior 2011-10-13


TEST PRZETARGU 2011-10-13


ZAŁĄCZNIK 2011-10-13


Strona główna 2011-10-13


ZAŁĄCZNIK 2011-10-13


Strona główna 2011-10-13


Strona główna 2011-10-13


Strona główna 2011-10-13


TEST PRZETARGU 2011-10-13


TEST 2011-10-13


test 2011-10-13


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH 2011-10-11


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011-10-11


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH 2011-10-11


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-10-11


SEKCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2011-10-10


SEKCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2011-10-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2011-10-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2011-10-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2011-10-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2011-10-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011-10-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011-10-10


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-10-07


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-10-07


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2011-10-07


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2011-10-04


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2011-10-04


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2011-10-04


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2011-10-04


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2011-10-04


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2011-10-04


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2011-10-04


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2011-10-04


PRZEDSZKOLE nr 31 2011-09-05


GIMNAZJUM nr 5 2011-08-31


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 2011-08-31


ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 2011-08-31


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 27 2011-08-31


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13 2011-08-31


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 2011-08-31


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2011-08-29


OGŁOSZENIE DOT.SKŁADNIA OFERT NA OPRACOWANIE TESTÓW I PRZEPROWADZENIE MIĘDZYSZKOLNYCH KONKURSÓW ( 6.05.2011R.) 2011-08-29


OGOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2011-08-29


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 2 w BB 2011-08-29


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2011-08-22


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 5 WOLNYCH STANOWISK URZĘDNICZYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-08-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 56 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-08-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 39 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-08-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-08-22


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze. 2011-08-18


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (4.08.2011r.) 2011-08-04


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-08-04


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-07-13


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-07-13


ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 2011-07-12


SIWZ TEST 2011-07-06


OGŁOSZENIE TEST 2011-07-06


OGŁOSZENIE TEST 2011-07-06


OGŁOSZENIE TEST 2011-06-29


SIWZ TEST 2011-06-29


SIWZ TEST 2011-06-29


ZAŁĄCZNIK nr 5 DO SIWZ 2011-06-21


ZAŁĄCZNIK nr 5 DO SIWZ 2011-06-21


ZAŁĄCZNIK nr 5 DO SIWZ 2011-06-21


ZAŁĄCZNIK nr 5 DO SIWZ 2011-06-21


DZIAŁ PŁAC 2011-06-16


STANOWISKO D/S ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2011-06-16


ARCHIWUM 2011-06-16


ARCHIWUM 2011-06-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2011-06-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2011-06-16


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2011-06-16


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2011-06-16


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT..........(10.06.2011R.) 2011-06-15


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO specjalisty ds. administracji w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Bielsku-Białej 2011-06-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT..........(10.06.2011R.) 2011-06-10


ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SIWZ 2011-06-10


ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SIWZ 2011-06-10


ZAŁĄCZNIK nr 7 DO SIWZ 2011-05-30


ZAŁĄCZNIK nr 7 DO SIWZ 2011-05-30


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZ.3 2011-05-30


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZ.2 2011-05-30


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZ.1 2011-05-30


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZ.1 2011-05-30


Regulamin organizacyjny 2011-05-18


Regulamin organizacyjny 2011-05-18


Statut 2011-05-18


Statut 2011-05-18


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 29.11.2010R. 2011-05-17


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-SPECJALISTA W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH W BIELSKU-BIAŁEJ (29.11.2010R.) 2011-05-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ JEDNODNIOWYCH WYCIECZEK SZKOLNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU... 2011-05-16


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-05-16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ JEDNODNIOWYCH WYCIECZEK SZKOLNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU... 2011-05-16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (...)18.04.2011r. 2011-05-16


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OPP W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-05-10


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 5 w BIELSKU-BIAŁEJ 2011-05-10


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-05-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (...)18.04.2011r. 2011-04-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (...)18.04.2011r. 2011-04-20


SIWZ 2011-04-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (...)18.04.2011r. 2011-04-20


SIWZ 2011-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-03-31


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 15 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-03-31


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ, KÓŁ I KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 2011-03-14


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ, KÓŁ I KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 2011-03-14


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ, KÓŁ I KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 2011-03-14


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA w BIELSKU-BIAŁEJ 2011-03-11


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 01.03.2011R. 2011-03-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 01.03.2011R. 2011-03-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 5 WOLNYCH STANOWISK URZĘDNICZYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-03-09


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 5 WOLNYCH STANOWISK URZĘDNICZYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-03-09


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ, KÓŁ I KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 2011-03-04


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ, KÓŁ I KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI” (...) 04.03.2011R. 2011-03-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-03-01


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-03-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 11.02.2011R. 2011-02-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORG.I REALIZACJĘ SPECJALIST.KURSÓW(...)16.02.2011r. 2011-02-16


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-02-15


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 41 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-02-15


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-02-15


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-02-15


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 6 W BIELSKU-BIAŁEJ 2011-02-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-14


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 11.02.2011R. 2011-02-11


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 4.02.2011R. 2011-02-11


SIWZ 2011-02-11


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 4.02.2011R. 2011-02-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (...) 12.01.2011r. 2011-02-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO( ...) 4.02.2011R. 2011-02-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKT. (...)8.02.2011r. 2011-02-08


STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO 2011-01-25


SEKCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2011-01-25


STANOWISKO DS ROZLICZEŃ ZUS 2011-01-25


SEKCJA MIENIA OŚWIATOWEGO I ORGANIZACJI MZO 2011-01-25


STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO 2011-01-25


KASA 2011-01-25


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011-01-25


STANOWISKO DS ROZLICZEŃ ZUS 2011-01-24


OBSŁUGA MZO 2011-01-24


ARCHIWUM 2011-01-24


SEKCJA-PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2011-01-24


DZIAŁ PŁAC 2011-01-24


DZIAŁ PŁAC 2011-01-24


ARCHIWUM 2011-01-24


SEKCJA INFORMATYKI 2011-01-24


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2011-01-24


SEKCJA D/S ORGANIZACJI SPORTU SZKOLNEGO 2011-01-24


STANOWISKO D/S KADR DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2011-01-24


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2011-01-24


SEKCJA MIENIA OŚWIATOWEGO I ORGANIZACJI MZO 2011-01-24


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2011-01-24


SEKCJA PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2011-01-24


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2011-01-24


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011-01-24


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011-01-24


ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ 2011-01-24


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2011-01-24


Regulamin organizacyjny 2011-01-24


Regulamin organizacyjny 2011-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ''EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI'' (...) 2011-01-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ''EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI'' (...) 2011-01-13


ogloszenie 2011-01-12


SIWZ 2011-01-12


SIWZ 2011-01-12


SIWZ 2011-01-11


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-01-10


SIWZ 2011-01-10


SIWZ 2011-01-07


SIWZ 2011-01-07


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-12-31


OGOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-12-31


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-12-31


OGOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-12-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE PLAKATÓW, ULOTEK, NAKLEJEK, NADRUKÓW NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH (...) 22.12.2010r. 2010-12-30


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-12-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE PLAKATÓW (...) 2010-12-22


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 29.11.2010. 2010-12-16


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 29.1.2010. 2010-12-16


SIWZ 2010-12-13


SIWZ 2010-12-13


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - CZ. 2. 2010-12-13


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - CZ. 2. 2010-12-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYBÓR SZKOLNEGO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU ''FABRYKA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI''. 13.12.2010r. 2010-12-13


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - CZ. 1. 2010-12-13


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZ. 1. 2010-12-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE PLAKATÓW, ULOTEK, NAKLEJEK, NADRUKÓW NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH (...) 13.12.2010 2010-12-13


Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie graficzne oraz wykonanie plakatów, ulotek, naklejek, nadruków na materiałach promocyjnych... 2010-12-13


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-12-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-12-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO nr 2 w BIELSKU-BIAŁEJ 2010-12-01


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU 2010-11-29


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT W SEKCJI DS.POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWN.(26.07.2010R.) 2010-11-29


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-11-26


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYKONANIE NADRUKU NA PLAKATACH (...) 2010-11-25


SIWZ 2010-11-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO nr 2 w BIELSKU-BIAŁEJ 2010-11-19


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO nr 2 w BIELSKU-BIAŁEJ 2010-11-19


KLUB NAUCZYCIELA 2010-11-15


SIWZ 2010-11-10


ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH (...) 9.11.2010r. 2010-11-09


ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH 2010-11-09


PRZEDSZKOLE nr 4 2010-11-05


PRZEDSZKOLE nr 2 2010-11-05


ddd 2010-11-05


"TEST" 2010-11-05


TEST 2010-11-05


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-21


SIWZ PO MODYFIKACJI 2010-10-21


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-20


SIWZ PO MODYFIKACJI 2010-10-20


SIWZ PO MODYFIKACJI 2010-10-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 12 MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY BIELSKO-BIAŁA ( 13.10.2010R.) 2010-10-13


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2010-10-01


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-10-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CWE W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-09-29


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 2 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-09-29


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 39 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-09-29


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LO IM.M.KOPERNIKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-09-29


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-09-29


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 2010-09-23


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 2010-09-23


GIMNAZJUM nr 15 2010-09-23


Kasacja 2010-09-22


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2010-09-22


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-09-22


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-09-21


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2010-09-20


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-09-14


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2010-09-02


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2010-09-02


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2010-09-02


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2010-09-02


KLUB NAUCZYCIELA 2010-09-02


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2010-09-02


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2010-09-02


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2010-09-02


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2010-09-02


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO ( 13.08.2010 R.) 2010-09-01


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-08-31


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2010-08-31


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY GIMNAZJUM nr 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-08-30


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 9 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-08-30


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-08-30


GIMNAZJUM nr 16 2010-08-26


GIMNAZJUM nr 16 2010-08-26


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO ( 13.08.2010 R.) 2010-08-13


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-07-27


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 2010-07-26


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 2010-07-26


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-07-26


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK W KLUBIE NAUCZYCIELA ( 18.03.2010R.) 2010-07-26


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SPECJALISTA W KLUBIE NAUCZYCIELA ( 18.03.2010R.) 2010-07-26


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-07-26


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW ) 2010-07-13


SIWZ 2010-07-13


SIWZ 2010-07-13


SIWZ 2010-07-13


SIWZ 2010-07-13


SIWZ 2010-07-13


SIWZ 2010-07-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW w SP 29, SP 31, SP 32 w BIELSK-BIAŁEJ (W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO ''RADOSNA SZKOŁA'' ) 2010-07-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW w SP 29, SP 31, SP 32 w BIELSK-BIAŁEJ (W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO ''RADOSNA SZKOŁA'' 2010-07-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW w SP 29, SP 31, SP 32 w BIELSK-BIAŁEJ (W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO ''RADOSNA SZKOŁA'' ) 2010-07-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW w SP 29, SP 31, SP 32 W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO 2010-07-13


OGŁOSZENIE OPRZETARGU NA WYKONANIE PLACÓW ZABAW w SP 29, SP 31, SP 32 W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA" 2010-07-13


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-07-08


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MIENIA MZO,PRZEDSZKOLI,SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-07-01


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU -OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 (27.11.09.) 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (12.11.2009) 2010-07-01


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I STUDENTÓW NA TERENIE MIASTA BIELSKO-BIAŁA (10.11.2009.) 2010-07-01


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (10.08.09.) 2010-07-01


PROTEST dot. OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOWÓZ DZIECI (21.08.09.) 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU-DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO STUDENTÓW NA UCZELNIE WYŻSZE NA TERENIE MIASTA BIELSKO-BIAŁA (28.07.09.) 2010-07-01


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INWENTARYZACJI DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2010-07-01


SIWZ 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU PLANOWANIA BUDŻ.I ORGANIZACJI PLACÓWEK OŚW.DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2010-07-01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (29.05.09.) 2010-07-01


SIWZ 2010-07-01


ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE WYKONAWCÓW 2010-07-01


PROTEST dot. OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (29.05.09.) 2010-07-01


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (29.05.09.) 2010-07-01


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2010-07-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PPP NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MZO W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LO IM.M.KOPERNIKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PORADNI PEDAG.-PSYCH.NR 2 2010-06-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW PRZEDSZKOLA NR 2 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-23


KLUB NAUCZYCIELA 2010-06-23


KLUB NAUCZYCIELA 2010-06-23


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2010-06-23


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2010-06-23


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010-06-23


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2010-06-23


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2010-06-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LO IM.M.KOPERNIKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-02


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM nr 4 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 39 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-06-01


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010-05-26


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2010-05-26


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2010-05-26


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2010-05-26


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010-05-26


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010-05-26


ARCHIWUM 2010-05-21


ARCHIWUM 2010-05-21


ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2010-05-18


BIELSKA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 13 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 10 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 39 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-05-18


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-05-14


OGŁOSZENIE O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU 2010-05-14


OFŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SPECJALISTA W KLUBIE NAUCZYCIELA ( 18.03.2010R.) 2010-05-14


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2010-03-30


OBSŁUGA MZO 2010-03-30


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2010-03-30


OBSŁUGA MZO 2010-03-30


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-03-29


BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ 2010-03-19


OFŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SPECJALISTA W KLUBIE NAUCZYCIELA ( 18.03.2010.) 2010-03-18


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-REFERENT D/S KADR W ZESP.SZK.OGÓLNOKSZT.IM.A.KRAJOWEJ 2010-03-18


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-REFERENT D/S KSIĘGOWOŚCI W ZESP.SZK.OGÓLNOKSZT.IM.A.KRAJOWEJ 2010-03-18


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA D/S BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM.ARMII KRAJOWEJ 2010-03-18


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR W SEKCJI PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI (17.11.09.) 2010-03-18


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY W SEKCJI D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (25.11.09.) 2010-03-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZU-WYCHOW. W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 54 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 26 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 8 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 24 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 2 W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-03-05


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-02-16


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2010-02-16


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2010-02-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2010-02-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2010-02-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2010-02-10


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2010-02-10


PRZETARG NA UBEZPIECZENIE MIENIA MZO,PRZEDSZKOLI,SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-01-28


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPÓŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZU-WYCHOW. W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-01-22


KLUB NAUCZYCIELA 2010-01-11


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2010-01-11


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2010-01-11


SEKCJA PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2010-01-11


SEKCJA PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2010-01-11


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2010-01-11


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2010-01-11


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2010-01-11


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2010-01-11


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 17 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 31 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 36 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 55 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 10 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-12-22


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-12-15


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-12-15


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-12-15


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-12-15


PRZEDSZKOLE nr 31 2009-12-08


Regulamin 2009-12-01


Statut 2009-12-01


Statut 2009-12-01


Statut 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-12-01


Regulamin 2009-11-30


Regulamin 2009-11-30


Regulamin 2009-11-30


Schemat organizacyjny 2009-11-27


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY W SEKCJI D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH (25.11.09.) 2009-11-25


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2009-11-13


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-11-13


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-11-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (12.11.2009) 2009-11-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (12.11.2009) 2009-11-13


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2009-11-13


SEKCJA INFORMATYKI 2009-11-13


SEKCJA INFORMATYKI 2009-11-13


STANOWEISKO D/S ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2009-11-13


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-11-13


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-11-13


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-11-13


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-11-13


PRAWNICY 2009-11-13


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2009-11-13


STANOWISKO D/S ADMINISTRACYJNYCH 2009-11-13


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-11-13


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2009-11-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-12


Schemat organizacyjny 2009-11-09


Schemat organizacyjny 2009-11-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 10 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 42 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODST.NR 10 TOWARZ.SZK.IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 26 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 56 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 8 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 11 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-04


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-11-04


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA D/S BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM.ARMII KRAJOWEJ 2009-10-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-09-25


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-09-25


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-09-23


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2009-09-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 42 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-09-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 42 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-09-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-REFERENT D/S KADR W ZESP.SZK.OGÓLNOKSZT.IM.A.KRAJOWEJ 2009-09-18


PRZEDSZKOLE nr 9 2009-09-08


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY w BIELSKIEJ SZKOLE RZEMIOSŁ w BIELSKU-BIAŁEJ 2009-09-08


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY w BIELSKIEJ SZKOLE RZEMIOSŁ w BIELSKU-BIAŁEJ 2009-09-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-09-07


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-09-07


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-09-07


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-09-07


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2009-08-31


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2009-08-31


Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ 2009-08-13


Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ 2009-08-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (10.08.09.) 2009-08-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (10.08.09.) 2009-08-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (10.08.09.) 2009-08-10


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-31


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU PLANOWANIA BUDŻ.I ORGANIZACJI PLACÓWEK OŚW.DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2009-07-24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INWENTARYZACJI DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2009-07-24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INWENTARYZACJI DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2009-07-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODST.NR 10 TOWARZ.SZK.IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-21


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODST.NR 10 TOWARZ.SZK.IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-21


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-21


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 26 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-21


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU PLANOWANIA BUDŻ.I ORGANIZACJI PLACÓWEK OŚW.DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2009-07-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU PLANOWANIA BUDŻ.I ORGANIZACJI PLACÓWEK OŚW.DLA MZO W B-B (13.07.09.) 2009-07-13


SIWZ 2009-07-13


SIWZ 2009-07-13


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-07-13


BIELSKA SZKOŁA RZEMIOSŁ 2009-07-07


BIELSKA SZKOŁA RZEMIOSŁ 2009-07-07


BIELSKA SZKOŁA RZEMIOSŁ 2009-07-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (29.05.09.) 2009-07-03


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA MZO (29.05.09.) 2009-07-03


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-06-29


ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE WYKONAWCÓW 2009-06-23


ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE WYKONAWCÓW 2009-06-23


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M.KOPERNIKA 2009-05-27


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M.KOPERNIKA 2009-05-27


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 11 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-20


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 9 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-05-18


SEKCJA-PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2009-05-08


ARCHIWUM 2009-05-08


KASA 2009-05-08


SEKCJA INFORMATYKI 2009-05-08


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-05-08


SEKCJA D/S ORGANIZACJI SPORTU SZKOLNEGO 2009-05-08


STANOWISKO D/S KADR DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-05-08


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-05-08


STANOWISKO D/S ADMINISTRACYJNYCH 2009-05-08


SEKCJA PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2009-05-08


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2009-05-08


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-05-08


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-05-08


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-05-08


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-05-08


STANOWISKO d/s KADR MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY 2009-05-08


PRAWNICY 2009-05-08


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2009-05-08


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2009-04-29


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2009-04-29


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2009-04-23


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2009-04-23


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2009-04-23


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-04-20


GIMNAZJUM nr 16 2009-04-20


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-04-20


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-04-20


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-04-15


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-04-01


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-04-01


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-04-01


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-04-01


WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-04-01


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-31


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-31


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-31


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-31


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-31


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-31


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-31


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-31


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 9 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-27


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 9 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-27


BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ 2009-03-25


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.06.11.2008 r.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT 2009-03-25


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2009-03-25


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU-UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-24


WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-21


WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-20


SEKCJA-PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2009-03-19


ARCHIWUM 2009-03-19


KASA 2009-03-19


SEKCJA INFORMATYKI 2009-03-19


SEKCJA D/S ORGANIZACJI SPORTU SZKOLNEGO 2009-03-19


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-03-19


STANOWISKO D/S KADR DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-19


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-19


STANOWISKO D/S ADMINISTRACYJNYCH 2009-03-19


SEKCJA PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2009-03-19


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2009-03-19


SEKCJA D/S POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-19


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-03-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-03-19


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2009-03-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009-03-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-03-19


STANOWISKO d/s KADR MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY 2009-03-19


PRAWNICY 2009-03-19


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2009-03-19


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-03-19


SEKCJA D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 2009-03-19


KLUB NAUCZYCIELA 2009-03-19


STANOWISKO D/S ADMINISTRACYJNYCH 2009-03-19


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2009-03-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-19


PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2009-03-18


ARCHIWUM 2009-03-18


ARCHIWUM 2009-03-18


KASA 2009-03-18


SEKCJA INFORMATYKI 2009-03-18


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-03-18


SEKCJA D/S ORGANIZACJI SPORTU SZKOLNEGO 2009-03-18


SEKCJA KOORDYNACJI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ 2009-03-18


STANOWISKO D/S KADR DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-18


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-18


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-18


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2009-03-18


STANOWISKO D/S ADMINISTRACYJNYCH 2009-03-18


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2009-03-18


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2009-03-18


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-03-18


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-18


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-03-18


STANOWISKO d/s KADR 2009-03-18


STANOWISKO d/s KADR 2009-03-18


PRAWNICY 2009-03-18


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2009-03-18


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2009-03-18


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2009-03-18


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-03-18


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-03-18


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2009-03-18


SEKCJA D/S ŚRODKÓW UNIJNYCH 2009-03-18


SEKCJA ORGANIZACYJNA 2009-03-18


WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-18


WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-18


WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 52 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 8 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 41 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESP.SZK.SPECJ.PRZY ZESP.PLAC.OPIEK.-WYCH.W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESP.SZK.SPECJ.PRZY ZESP.PLAC.OPIEK.-WYCH.W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESP.SZK.SPECJ.PRZY ZESP.PLAC.OPIEK.-WYCH.W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-03-17


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2009-03-16


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2009-03-16


STANOWISKO d/s KADR 2009-03-16


PRAWNICY 2009-03-16


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2009-03-16


SEKCJA ORGANIZACYJNA 2009-03-16


SEKCJA ORGANIZACYJNA 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2009-03-16


SEKCJA D/S ŚRODKÓW UNIJNYCH 2009-03-16


SEKCJA D/S ŚRODKÓW UNIJNYCH 2009-03-16


SEKCJA D/S ŚRODKÓW UNIJNYCH 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-16


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2009-03-16


Strona główna 2009-03-16


Strona główna 2009-03-16


Strona główna 2009-03-13


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2009-03-11


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2009-03-11


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-OCHRONA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W BIELSKU-BIAŁEJ (11.12.08.) 2009-02-24


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 2009-02-24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ-28.11.08. 2009-02-24


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 31.03.2008. 2009-02-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 2009-02-24


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-24


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 2009-02-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (16.01.09.) 2009-02-24


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MEBLI 2009-02-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-02-24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU-UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2009-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2009-02-19


OGŁOSZENIE O PRZETARGU-UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU-UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU-UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MZO I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-10


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.29.10.2008 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT 2009-02-06


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT W ZESP.SZK.SPECJ.IM.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO (29.10.2008.) 2009-02-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 2009-02-06


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MEBLI 2009-02-04


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MEBLI 2009-02-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-01-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (16.01.09.) 2009-01-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-01-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (16.01.09.) 2009-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (16.01.09.) 2009-01-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (16.01.09.) 2009-01-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-01-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-01-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-01-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (16.01.09.) 2009-01-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 2009-01-16


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2009-01-16


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2009-01-16


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2009-01-16


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2009-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT W ZESP.SZK.SPECJ.IM.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO (29.10.2008.) 2008-12-23


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-12-23


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-12-15


OGŁOSZENIE O PRZETARGU -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ 2008-12-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W BIELSKU-BIAŁEJ (11.12.08.) 2008-12-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W BIELSKU-BIAŁEJ (11.12.08.) 2008-12-12


GIMNAZJUM nr 16 2008-12-03


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT W ZESP.SZK.SPECJ.IM.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO (29.10.2008.) 2008-12-02


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.29.10.2008 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT 2008-12-02


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.27.10.2008 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT 2008-12-02


OGŁOSZENIE O PRZETARGU -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ 2008-12-02


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-12-02


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-12-02


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 15 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-12-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 56 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-12-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-12-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-12-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-28


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-28


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-28


Strona główna 2008-11-26


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-26


OGOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-25


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 8 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 52 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 52 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 52 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 26 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 39 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-24


Strona główna 2008-11-24


Strona główna 2008-11-24


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-24


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-24


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-24


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-24


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-20


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-20


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-20


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-20


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-20


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT D/S PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (06.11.2008.) 2008-11-20


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2008-11-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2008-11-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESP.SZK.SPECJ.PRZY ZESP.PLAC.OPIEK.-WYCH. BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESP.SZK.SPECJ.PRZY ZESP.PLAC.OPIEK.-WYCH. BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESP.SZK.SPECJ.PRZY ZESP.PLAC.OPIEK.-WYCH> W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 14 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-11-17


MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2008-11-07


IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. K.E.N. 2008-11-07


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT (28.07.2008r.) 2008-11-04


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK SEKCJI D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (09.10.2008.) 2008-11-04


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GIMNAZJUM NR 15 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-31


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-SAMODZIELNY REFERENT (29.10.2008.) 2008-10-29


Strona główna 2008-10-29


SEKCJA D/S ORGANIZACJI 2008-10-27


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-10-22


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2008-10-22


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2008-10-22


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 2008-10-21


ARCHIWUM 2008-10-21


KASA 2008-10-21


SEKCJA INFORMATYKI 2008-10-21


SEKCJA KOORDYNACJI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ 2008-10-21


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-10-21


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-10-21


SEKCJA D/S ORGANIZACJI 2008-10-21


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-10-21


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2008-10-21


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-10-21


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-10-21


PRZEDSZKOLE nr 50 2008-10-16


PRZEDSZKOLE nr 50 2008-10-16


SEKCJA D/S ORGANIZACJI 2008-10-16


STANOWSKO d/s ORGANIZACJI 2008-10-16


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-10-16


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-10-16


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-10-16


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.17.04.2008 r. NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE-INSPEKTOR 2008-10-07


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 17.04.2008r.) 2008-10-07


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.01.07.2008 r.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT 2008-10-07


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT ( 01.07.2008r.) 2008-10-07


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 43 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 36 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 10 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 35 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. KOPERNIKAw BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 32 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 33 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 8 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 11 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 32 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-10-06


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-10-06


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-10-06


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-10-06


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-10-06


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-10-06


Strona główna 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Strona główna 2008-09-30


Strona główna 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


Obowiązek Szkolny i Nauki 2008-09-30


ZESPÓŁ SZKÓŁ im. J.TUWIMA 2008-09-03


IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. K.E.N. 2008-09-03


GIMNAZJUM nr 2 2008-09-03


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-09-03


PRZEDSZKOLE nr 30 2008-09-03


PRZEDSZKOLE nr 17 2008-09-03


ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH 2008-09-03


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 2008-09-03


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 2008-09-03


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 39 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-09-02


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 39 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-09-02


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 17.04.2008r.) 2008-09-01


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.17.04.2008 r. NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE-INSPEKTOR 2008-09-01


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 15.05.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2008-09-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.05.2008r.) 2008-09-01


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 15.05.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2008-09-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.05.2008r.) 2008-09-01


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO W DN.17.04.2008 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR 2008-09-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 17.04.2008r.) 2008-09-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE-STARSZY REFERENT (28.07.2008r.) 2008-08-27


GIMNAZJUM nr 16 2008-08-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 2008-08-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 2008-08-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 2008-08-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-08-13


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-08-13


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2008-08-01


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 16.04.2008. 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK ( 16.04.2008r.) 2008-07-30


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 16.04.2008. 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK ( 16.04.2008r.) 2008-07-30


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 15.05.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2008-07-30


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 15.04.2008. 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.04.2008r.) 2008-07-30


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 02.04.2008. 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT ( 02.04.2008r.) 2008-07-30


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 02.04.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 02.04.2008r.) 2008-07-30


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 17.03.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY (17.03.08.) 2008-07-30


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 11.03.2008 r. 2008-07-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR (11.03.2008) 2008-07-30


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DN.1.07.08. 2008-07-30


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DN.1.07.08. 2008-07-28


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT ( 01.07.2008r.) 2008-07-28


ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH 2008-07-10


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 36 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-07-09


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 15.05.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY 2008-07-07


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2008-07-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT ( 01.07.2008r.) 2008-07-01


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. KOPERNIKAw BIELSKU-BIAŁEJ 2008-06-23


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2008-06-19


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2008-06-19


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.05.2008r.) 2008-06-19


GIMNAZJUM nr 14 2008-06-19


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 2008-06-19


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-06-18


LIKWIDACJA ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W MZO 2008-06-18


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 29 2008-06-16


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 29 2008-06-11


LIKWIDACJA ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W MZO 2008-06-11


LIKWIDACJA ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W MZO 2008-06-10


LIKWIDACJA ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKLADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W MZO 2008-06-10


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. KOPERNIKAw BIELSKU-BIAŁEJ 2008-06-03


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. KOPERNIKAw BIELSKU-BIAŁEJ 2008-06-03


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. KOPERNIKAw BIELSKU-BIAŁEJ 2008-06-03


GIMNAZJUM nr 10 2008-05-30


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 32 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-05-30


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 32 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-05-30


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 32 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-05-30


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 02.04.2008r.) 2008-05-21


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 02.04.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR 2008-05-21


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK ( 16.04.2008r.) 2008-05-21


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK ( 16.04.2008r.) 2008-05-21


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 16.04.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK 2008-05-21


INFORMACJA O KOŃCOWYM WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 16.04.2008.NA STANOWISKO URZĘDNICZE-KIEROWNIK 2008-05-21


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 33 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-05-21


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA nr 8 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-05-19


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.04.2008r.) 2008-05-15


KASA 2008-05-13


KASA 2008-05-13


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-05-07


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-05-06


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-05-06


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2008-05-06


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2008-05-05


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2008-05-05


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-05-05


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI d/s POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2008-05-05


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2008-05-05


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2008-05-05


Schemat organizacyjny 2008-04-25


ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH 2008-04-25


Schemat organizacyjny 2008-04-24


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-04-23


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-04-23


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY (17.03.08.) 2008-04-22


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY (17.03.08.) 2008-04-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-22


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-18


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2008-04-17


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2008-04-17


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-04-17


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 17.04.2008r.) 2008-04-17


OGŁOSZENIE O NABORZE NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - INSPEKTOR ( 17.04.2008r.) 2008-04-17


PRAWNICY 2008-04-17


PRAWNICY 2008-04-17


INFORMATYCY 2008-04-15


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.04.2008r.) 2008-04-15


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.04.2008r.) 2008-04-15


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.04.2008r.) 2008-04-15


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY ( 15.04.2008r.) 2008-04-15


Schemat organizacyjny 2008-04-15


Schemat organizacyjny 2008-04-09


Schemat organizacyjny 2008-04-09


Schemat organizacyjny 2008-04-09


Schemat organizacyjny 2008-04-09


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. S.ŻEROMSKIEGO 2008-04-09


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. S.ŻEROMSKIEGO 2008-04-09


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 11 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-08


KASACJA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSZKOLA NR 11 W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-04-08


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr 17 2008-04-02


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 2008-04-02


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-04-01


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-04-01


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR (27.12.2007) 2008-03-28


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 20.12.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT 2008-03-21


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 20.12.2007 r. 2008-03-21


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (20.12.2007) 2008-03-21


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 19.12.2007 r. NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO 2008-03-21


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO (19.12.2007) 2008-03-21


ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH SPG01 2008-03-18


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 18.12.2007 r. 2008-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (18.12.2007) 2008-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (18.12.2007) 2008-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY (17.03.08.) 2008-03-18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY (17.03.08.) 2008-03-18


PRZEDSZKOLE nr 12 2008-03-12


PRZEDSZKOLE nr 12 2008-03-12


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR (11.03.2008) 2008-03-11


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-03-10


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-03-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT ds. EKONOMICZNYCH (07.12.2007) 2008-03-07


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 1 2008-03-07


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 2008-03-06


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-03-04


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ (2) 2008-03-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-03-04


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ (2) 2008-03-04


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-03-04


Kasacja zużytych składników majątku Przedszkla nr 32 w Bielsku-Białej 2008-03-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-02-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-02-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY Z DNIA 19.11.2007 r. 2008-02-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I MONTAŻ TUNELU FOLIOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 08.11.2007 2008-02-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY Z DNIA 19.11.2007 r. 2008-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-02-19


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY Z DNIA 19.11.2007 r. 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I MONTAŻ TUNELU FOLIOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 08.11.2007 2008-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA I MONTAŻ TUNELU FOLIOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 08.11.2007 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA I MONTAŻ TUNELU FOLIOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 08.11.2007 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I MONTAŻ TUNELU FOLIOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 08.11.2007 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-02-19


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY Z DNIA 19.11.2007 r. 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY Z DNIA 19.11.2007 r. 2008-02-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-19


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 19.12.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO 2008-02-18


ARCHIWUM 2008-02-15


INFORMATYCY 2008-02-15


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2008-02-15


SEKCJA KOORDYNACJI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ 2008-02-15


SEKCJA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-02-15


SEKCJA PLANOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ EKONOMICZNYCH 2008-02-15


SEKCJA d/s SOCJALNYCH 2008-02-15


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2008-02-15


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2008-02-15


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2008-02-15


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2008-02-15


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2008-02-15


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2008-02-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA FIZYCZNA MIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-13


BIELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 2008-02-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-12


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-12


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-02-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-12


BIELSKIE CENTRUM KRZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 2008-02-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ... 2008-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ... 2008-02-08


a 2008-02-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-02-08


Strona główna 2008-02-07


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 2008-02-05


GIMNAZJUM nr 101 2008-02-05


V LO w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-02-04


BIELSKIE CENTRUM KRZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 2008-02-04


SEKCJA KOORDYNACJI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ 2008-02-04


SEKCJA KOORDYNACJI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ 2008-02-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-31


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 20.12.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT 2008-01-29


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 20.12.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT 2008-01-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-01-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ( z DNIA 28.01.2008 r ) 2008-01-28


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 11.10.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA 2008-01-28


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 11.10.2007r 2008-01-28


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA (11.10.2007) 2008-01-28


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 24.09.2007R. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-28


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-28


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-28


Statut 2008-01-28


Statut 2008-01-28


Statut 2008-01-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2008-01-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 2008-01-28


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 1 2008-01-24


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 2 2008-01-24


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 3 2008-01-24


BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ 2008-01-24


CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO 2008-01-24


REJESTR OŚWIADCZEŃ I INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZATRUDNIENIU WSPÓŁMAŁŻONKA IX.2007 rok 2008-01-24


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-01-24


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-01-24


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-01-24


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-01-24


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-01-24


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKA/Ę 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MAŁŻONKA/I 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Statut 2008-01-24


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-01-24


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-01-24


ARCHIWUM 2008-01-24


ARCHIWUM 2008-01-24


PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2008-01-24


PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA I MONTAŻ TUNELU FOLIOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 08.11.2007 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2008-01-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2008-01-24


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 18.12.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Statut 2008-01-24


Ogoszenia komunikaty 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


Przetarg testowy 2008-01-23


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 11.10.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNGO REFERENTA ds. EKONOMICZNYCH 2008-01-23


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT ds. EKONOMICZNYCH (07.11.2007) 2008-01-23


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 07.11.2007 r. 2008-01-23


Ogłoszenie 2008-01-23


Ogłoszenie 2008-01-23


Ogłoszenie 2008-01-23


Ogłoszenie 2008-01-23


Ogłoszenie 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ (OGŁOSZENIE nr 15611-2008 z DNIA 23.01.2008 r ) 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ 2008-01-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2008-01-23


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 07.12.2007 r. 2008-01-23


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT ds. EKONOMICZNYCH (07.11.2007) 2008-01-23


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-01-22


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2008-01-22


SEKCJA PŁAC I ZASIŁKÓW 2008-01-22


ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH 2008-01-22


ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2008-01-21


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr 17 2008-01-21


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 2 2008-01-21


OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 2 2008-01-21


Strona główna 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 2008-01-17


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr.17 2008-01-17


OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 2 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2008-01-17


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESZŁYSZĄCYCH 2008-01-17


PRZEDSZKOLE nr 32 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH 2008-01-17


ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH SPG01 2008-01-16


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 33 2008-01-16


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 2008-01-16


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 18.12.2007 r. 2008-01-16


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 07.12.2007 r. 2008-01-16


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 07.12.2007 r. 2008-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR (27.12.2007) 2008-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO (19.12.2007) 2008-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (20.12.2007) 2008-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO (19.12.2007) 2008-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO (19.12.2007) 2008-01-16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. SPORTU SZKOLNEGO (19.12.2007) 2008-01-16


MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2008-01-15


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 2008-01-15


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPRII 2008-01-15


OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 2008-01-15


BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ im. J.TUWIMA 2008-01-15


ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESZŁYSZĄCYCH 2008-01-14


IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. K.E.N. 2008-01-14


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. S.ŻEROMSKIEGO 2008-01-14


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-01-14


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M.KOPERNIKA 2008-01-14


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M.KOPERNIKA 2008-01-14


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 32 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 56 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 55 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 54 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 52 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 51 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 50 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 49 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 44 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 43 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 42 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 41 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 40 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 39 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 38 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 37 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 36 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 32 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 35 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 33 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 33 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 31 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 30 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 31 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 29 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 27 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 26 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 25 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 24 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 23 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 17 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 16 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 15 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 14 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 45 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 12 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 11 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 10 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 9 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 8 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 7 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 6 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 5 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 4 2008-01-13


PRZEDSZKOLE nr 2 2008-01-13


PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 2 2008-01-13


PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 1 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 37 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 33 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 32 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 29 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 27 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 25 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 2008-01-12


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2008-01-12


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT ds. EKONOMICZNYCH (07.11.2007) 2008-01-11


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 11.10.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA 2008-01-11


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 11.10.2007 r. NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 11.10.2007r 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA (11.10.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA (11.10.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA (11.10.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA (11.10.2007) 2008-01-11


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 24.09.2007R. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-11


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 24.09.2007R. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-11


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 24.09.2007R. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-11


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 24.09.2007R. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-11


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-11


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE Z DNIA 24.09.2007 r. 2008-01-10


INFORMACJA O WYNIKU NABORU OGŁOSZONEGO 24.09.2007R. NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT (24.09.2007) 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT 2008-01-10


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY REFERENT 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 16 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 15 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 14 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 13 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 11 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 10 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 6 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 8 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 7 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 6 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 5 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 5 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 4 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 3 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 2 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 1 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 4 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 3 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 2 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 1 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 1 2008-01-10


GIMNAZJUM nr 1 2008-01-10


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-01-08


GIMNAZJUM nr 1 2008-01-07


GIMNAZJUM nr 1 2008-01-07


ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH 2008-01-07


ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DZIECI NIESZŁYSZĄCYCH 2008-01-04


MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2008-01-04


OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 2008-01-04


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPRII 2008-01-04


CENTRUM WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO 2008-01-04


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 2 2008-01-04


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 3 2008-01-04


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 1 2008-01-04


MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2008-01-04


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPRII 2008-01-04


Strona główna 2008-01-04


Strona główna 2008-01-04


Strona główna 2008-01-04


Strona główna 2008-01-04


Strona główna 2008-01-04


Strona główna 2008-01-04


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2008-01-04


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPRII 2008-01-03


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-03


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-03


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M.KOPERNIKA 2008-01-03


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-01-03


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-01-03


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-01-03


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-01-03


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A.ASNYKA 2008-01-02


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.M.KOPERNIKA 2008-01-02


ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2008-01-02


IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. K.E.N 2007-12-28


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 2007-12-28


GIMNAZJUM nr 15 2007-12-28


GIMNAZJUM nr 14 2007-12-28


GIMNAZJUM nr 14 2007-12-28


GIMNAZJUM nr 10 2007-12-28


GIMNAZJUM nr 4 2007-12-28


GIMNAZJUM nr 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 56 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 52 2007-12-28


PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 1 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 39 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 16 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 14 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 14 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 16 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 32 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 35 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 39 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 45 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 52 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 52 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 52 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 56 2007-12-28


PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 1 2007-12-28


PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 1 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 2007-12-28


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 2007-12-28


PRZEDSZKOLE nr 36 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 29 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 15 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 14 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 12 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 11 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 10 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 9 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 8 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 8 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 8 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 7 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 6 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 5 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 4 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 2 2007-12-27


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2007-12-27


SEKCJA d/s ZARZĄDZANIA MIENIEM OŚWIATY 2007-12-27


PRAWNICY 2007-12-27


PRAWNICY 2007-12-27


GŁÓWNY KSIĘGOWY 2007-12-27


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI 2007-12-27


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2007-12-27


SEKCJA KSIĘGOWOŚCI GIMNAZJÓW I MZO 2007-12-27


ARCHIWUM 2007-12-27


PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2007-12-27


PRZEDSZKOLE nr 9 2007-12-27


Przedszkole nr 4 2007-12-27


Przedszkole nr 5 2007-12-27


Przedszkole nr 6 2007-12-27


Przedszkole nr 7 2007-12-27


Przedszkole nr 8 2007-12-27


Przedszkole nr 2 2007-12-27


SEKCJA INSPEKCJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2007-12-27


KLUB NAUCZYCIELA 2007-12-27


ZNP ( ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ) 2007-12-27


INFORMATYCY 2007-12-27


INFORMATYCY 2007-12-27


ARCHIWUM 2007-12-27


PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 2007-12-27


Sekcja Planowania Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych 2007-12-27


Sekcja do spraw socjalnych 2007-12-27


Sekcja Płac i Zasiłków 2007-12-27


Księgowość-d/s pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2007-12-27


Sekcja Księgowości Dochodów Budżetowych 2007-12-27


Sekcja Księgowości - Szkół Ponadgimnazjalnych 2007-12-27


Sekcja Księgowości Gimnazjów i MZO 2007-12-27


Sekcja Księgowości Szkół Podstawowych 2007-12-27


Sekcja Księgowości Przedszkoli 2007-12-27


Główny Księgowy 2007-12-27


Informatycy 2007-12-27


Kasa 2007-12-27


Sekcja Płac i Zasiłków 2007-12-27


Przedszkole nr 8 2007-12-27


Przedszkole nr 7 2007-12-27


Przedszkole nr 7 2007-12-27


Przedszkole nr 6 2007-12-27


Przedszkole nr 5 2007-12-27


Przedszkole nr 4 2007-12-27


Przedszkole nr 2 2007-12-27


Przedszkole nr 2 2007-12-27


Przedszkole nr 2 2007-12-27


Przedszkole nr 2 2007-12-27


Przedszkole nr 2 2007-12-27


Informatycy 2007-12-27


Główny Księgowy 2007-12-24


Sekcja Księgowości Przedszkoli 2007-12-24


Sekcja Księgowości Szkół Podstawowych 2007-12-24


Sekcja Księgowości Gimnazjów i MZO 2007-12-24


Sekcja Księgowości - Szkół Ponadgimnazjalnych 2007-12-24


Sekcja Księgowości Dochodów Budżetowych 2007-12-24


Księgowość-d/s pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2007-12-24


Sekcja Płac i Zasiłków 2007-12-24


Sekcja Płac i Zasiłków 2007-12-24


Sekcja do spraw socjalnych 2007-12-24


Sekcja Planowania Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych 2007-12-24


Informatycy 2007-12-24


Sekcja Płac i Zasiłków 2007-12-24


Sekcja Księgowości - Szkół Ponadgimnazjalnych 2007-12-24


Sekcja Księgowości Gimnazjów i MZO 2007-12-24


Sekcja Księgowości Szkół Podstawowych 2007-12-24


Sekcja Księgowości Szkół Podstawowych 2007-12-24


Sekcja Księgowości Przedszkoli 2007-12-24


Sekcja Księgowości Gimnazjów i MZO 2007-12-21


Sekcja Księgowości Gimnazjów i MZO 2007-12-21