Bip, WizjaNet
www.bip.gov.pl
 :: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło:  

Statut artykuł wyswietlony 3538 razy Strona do wydruku

Statut


Statut
Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

 
§ 1

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała brzmi: „Miejski Zarząd Oświaty”   w Bielsku-Białej, zwany dalej MZO.

§  2

Siedzibą Miejskiego Zarządu Oświaty jest Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejetności 1a.

§  3

1. Przedmiotem działalności podstawowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej  jest organizacja, zapewnienie warunków działania i nadzór nad funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wymienionych w załączniku do statutu oraz obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd.

2. Pozostała działalność MZO to:

a) prowadzenie, wynikającego z przepisów prawa budżetowego, planowania i sprawozdawczości dla placówek wymienionych w  ust. 1,

b) prowadzenie przeglądów technicznych, w tym wynikających z przepisów prawa budowlanego, budynków obsługiwanych placówek,

c)  prowadzenie obsługi prawnej tych placówek,

d) prowadzenie Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej,

e) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,

f) prowadzenie archiwum dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała

 
3. Szczegółowy zakres działania i strukturę organizacyjną MZO określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora MZO.


Lista załączników do artykułu :

  UCHWAŁA NR XLIII/998/2009 68.65 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Podmiot udostępniający Operacja Informację wytworzył Informację wprowadził
17 MZO Bielsko-Biała zmiana treści Michał Kisiel
Micha� Kisiel
Michał Kisiel
  Data dodania: 2008-01-23 11:08 Ostatnia zmiana: 2011-05-18 10:53